Marketing

Koncepcja skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

  • Tworzymy strategie marketingowe
  • Współtworzymy politykę cenową, produktową, komunikacyjną
  • Ustalamy cele i obszary działania, zbieramy i analizujemy dane, dobieramy rozwiązania w oparciu o analizy danych
  • Nadzorujemy wdrożenie w praktyce, kontrolujemy wykonanie
  • Współtworzymy otoczenie do realizacji współczesnych materiałów reklamowych, budując zespół zaangażowanych profesjonalistów (fotografia, film, grafika, design, social media)
Copyright © 2018 Managers Group MA Sp. z o. o.