Konsulting i doradztwo
strategiczne i biznesowe

Zakres naszych działań:

 • uruchamiamy przedsięwzięcia biznesowe,
 • definiujemy, tworzymy i wdrażamy plany rozwoju strategicznego firm,
 • poprawiamy organizację przedsiębiorstwa,
 • doradzamy w zakresie organizacji produkcji, sprzedaży detalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju koncepcji sieci sklepów własnych,
 • wytyczamy kierunki rozwoju sprzedaży wraz z określeniem polityki produktowej cenowej, marketingowej, trade marketingowej,
 • tworzymy i wdrażamy systemy motywacji, rekrutacji, kontroli biznesu działającego w tzw. strukturach rozproszonych,
 • wdrażamy systemy kontroli i zarządzania,
 • tworzymy zasady controlingu finansowego,
 • wdrażamy marketing i trade marketing,
 • opracowujemy i pomagamy wdrażać projekty wzornicze,
 • prowadzimy działalność szkoleniową z zakresu technik sprzedaży dla pracowników sprzedaży,
 • prowadzimy szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (dla średniej i wyższej kadry zarządzającej),
 • kojarzymy partnerów,
 • pozyskujemy do współpracy wykonawców, wprowadzając nowe kompetencje,

Nowe rozwiązania i koncepcje biznesowe

Uruchamiamy przedsięwzięcia biznesowe; definiujemy, tworzymy i wdrażamy plany rozwoju strategicznego firm.

 

Przykład

 

 • przekonanie właściciela piekarni do zmian; zaprojektowanie i wdrożenie w piekarni i w 25 sklepach nowej koncepcji produkcji i sprzedaży w oparciu o koncepcje odroczonego rozrostu; wdrożyliśmy w Piekarni w Ostrowcu Świętokrzyskim odpiek, w 25 sklepach ponad 30 asortymentów piekarniczych i pół cukierniczych, dzięki czemu uzyskaliśmy wzrost sprzedaży; zredukowaliśmy koszty produkcji oraz koszty pracy zmiany nocnej; poprawiliśmy organizację pracy produkcji; poprawiliśmy jakość i smak odpiekanych produktów; dzięki ciągłemu odpiekowi w sklepie przedłużyliśmy termin przydatności do spożycia o ok. 12 godz.,
 • opracowanie koncepcji funkcjonalnej sklepu piekarskiego z modułem żywienia w drodze, odpieku w sklepie, kawiarni – zaprojektowanie i nadzór nad wykonaniem w kilku przedsiębiorstwach,
 • opracowanie i wdrożenie autorskiego systemu planowania sprzedaży w sieciach rozproszonych,
 • restrukturyzacja kilku firm odzieżowych, w tym bardzo dużej, w upadłości – współpraca z syndykiem, wprowadzenie nowych dostawców rozwiązań informatycznych, pozyskanie źródeł finansowania dla firmy w upadłości

 

Poprawa organizacji i zarządzania przedsiębiorstw poprzez:

 

 • optymalizację oferty asortymentowej, z uwzględnieniem realizowanej marży
 • wprowadzanie systemu kontroli i oceny placówki handlowej,
 • opracowanie koncepcji i wdrażanie reorganizacji gospodarki magazynowej oraz organizacji produkcji,
 • wdrażanie monitoringu konkurencji,
 • opracowanie autorskich materiałów szkoleniowych dopasowanych do przedsiębiorstwa oraz przeprowadzania szkoleń z zakresu obsługi klienta oraz wiedzy o wyrobach dla pracowników sklepów

Tworzenie i wdrażanie
innowacyjnej organizacji.

 • tworzenie relacji i koordynacja prac,
 • budowanie otoczenia przedsiębiorstwa, pozyskiwanie wykonawców,
 • budowanie sprawnej komunikacji wewnątrz firmy,
 • kierowanie projektami i wdrażanie nowych rozwiązań,
 • określenie potrzebnych stanowisk pracy i zakresów obowiązków w myśl strategii rozwoju,
 • rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • outsourcing kompetencji,
 • satysfakcja i motywacja pracowników – systemy motywacyjne, budowanie zaangażowania pracowników,
 • budowanie strategii marketingowej i komunikacji z klientem

Nowe Produkty

 • nowatorski piec konwekcyjny do wypieku pieczywa FORNEXT,
 • koncepcja wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem mebli dla sklepu piekarniczego,
 • nowa koncepcja piekarni i sklepu piekarniczego w oparciu o technologię odroczonego rozrostu,
 • doradztwo produktowe (przedsiębiorcom z branży piekarsko-ciastkarskiej oraz HORECA świadczymy usługę, polegającą na tworzeniu polityki produktowej, w szczególności na tworzeniu: produktów uwzględniających specyfikę lokalnych rynków produktów, uwzględniającej rentowność sprzedaży oferowanych konsumentom w sieci sklepów własnych, jak i klientów w B2B, optymalizacji kosztów wytworzenia istniejącej produkcji, produktów tzw. czystej etykiety. Tworząc Naszym klientom rzeczywistą przewagę rynkową,
 • nowa organizacja produkcji, systemy motywacyjne, komunikacja i relacje z klientem

Kreatywność w doborze rozwiązań

kreujemy długofalowe zmiany wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, tworzymy i realizujemy rozwiązania w takich obszarach, jak:

 

 • nowe produkty,
 • nowe rozwiązania i koncepcje biznesowe,
 • tworzenie i wdrażanie innowacyjnej organizacji,
 • relacje z klientami i otoczeniem biznesowym, pozyskiwanie wykonawców
Copyright © 2018 Managers Group MA Sp. z o. o.